24 ม.ค. 2555

ประเภทของภาพวาดพู่กันจีน

ภาพวาดพู่กันจีน

ประเภทของภาพวาดพู่กันจีนพอจะแบ่งออกได้เป็น ๖ ประเภท คือ

-      ภาพต้นไผ่และก้อนหิน

-      ภาพดอกไม้และนก

-      ภาพภูมิประเทศ

-      ภาพคน

-      ภาพสัตว์

-      ภาพพระราชวังและสิ่งก่อสร้าง

แต่ภาพที่เห็นบ่อย ๆ เป็นภาพต้นไผ่ ดอกไม้และสัตว์ โดยเฉพาะภาพต้นไผ่เป็นห็นกันบ่อยเมื่อพูดถึงภาพวาดพู่กันจีน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไผ่นั้นมีความหมายแฝงที่ดีๆอยู่ เช่น ลักษณะลำต้นเป็นข้อ ๆ คนจีนให้ความหมายว่าจะเจริญขึ้นเรื่อย ๆ ดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ส่วนลักษณะลำต้นที่ตรงไม่คดงอมีความหมายว่า เป็นคนที่ซื่อตรงไม่โกหกหลอกลวง
 

นอกจากรูปต้นไผ่ ยังมีรูปบางรูปที่เห็นบ่อยและมีความหมายดีเช่นกัน อาทิ

 - ดอกเหมย คนจีนถือว่าเป็นดอกไม้ชนิดเดียวของประเทศที่บานสู้หิมะในฤดูหนาว ไม่บานแข่งกับดอกไม้อื่น จึงเปรียบเสมือนคนที่ไม่สู้กับคนอื่น สงบเสงี่ยม ไม่อวดตัว
  

- ดอกบัว เปรียบเหมือนคุณค่าของความงามที่สามารถโผล่ออกมาจากโคลนตมได้โดยไม่เปรอะเปื้อน จึงเป็นความสง่างามที่สูงค่า
  - ดอกโบตั๋น บ่งบอกถึงความมั่งมี มั่งคั่ง ร่ำรวย
  - ม้า ภาพม้าที่เห็นมักจะกำลังทำท่าทะยานไปข้างหน้า หมายถึง ความก้าวหน้าไปไกล ความเจริญรุ่งเรือง - นกกระเรียน ถือเป็นสัตว์ที่มีอายุยืน จึงสื่อความหมายว่าขอให้มีอายุยืนยาว
 


ที่มาข้อมูล: หนังสือ 108 ซองคำถาม; สำนักพิมพ์สารคดี

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น